Företag Ett säljer teknisk utrustning med hjälp av säljkår på fältet. Med ekonomi, administration, lager och säljare är man 33 anställda.

Arbete: Vi har valt att ha två öppna hus under året där vi bjuder in och presenterar nyheter i föredragsform och visning. Här skapas kontakter som säljkåren sedan följer upp.

För att det inte skall göra att vanlig verksamhet påverkas, planerar jag de öppna husen. Inbjudningar, innehåll, allt material som skall finnas, catering, teknisk utrustning, budget, rapportering till säljchef för uppföljning. Utöver detta produceras en del marknadsmaterial och annonsering. Jag ser till att det blir gjort.   

Engagemang: Vi har gjort upp en dag i veckan som jag befinner mig på Företag Ett. Vi ökar det inför de öppna husen och minskar det mellan dem. En del projektledning sköter jag från mitt kontor. Jag avrapporterar till VD och Marknadschef löpande 

< Tillbaka