Under augusti och september har SkyBlueMedia fått hjälpa till med två större produktioner. En 32-sidig programtrycksak som delades ut i 112.500 ex. och en 16-sidig kundtidning som gick ut i 27.500 ex.

ATT FÅ NÅGOT I HANDEN

När du vill få ut ett budskap eller förmedla känslor så är trycksaken stark. Ditt e-brev kan bara kastas med ett knapptryck medan en fin trycksak ofta får ligga framme en stund. Underskatta inte heller känslan i att hålla tidningen eller broschyren i dina händer när du läser. Känseln i dina händer och fingrar gör dig mer uppmärksam och emotionellt engagerad i det du läser.

TRYCKSAKEN DÅLIG FÖR MILJÖN

Detta är en av vår tids myter. Tittar man på hela kretsloppet kring trycksaker på papper och elektronisk kommunikation så är det mer eller mindre terrifying. Läs mer om det här.