Nytt samarbete – effektivare lösningar

Sky Blue Media går in i ett samarbete med Teamreager. Med det skapas möjligheter till förbättrad service kring framför allt printproduktion. Vi kan tillhandahålla all den produktionsbredd som krävs för att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Se nedan beskrivning av Teamreager. SkyBlueMedia kommer att finnas kvar på samma sätt som tidigare.

Teamreager

Teamreager kan bäst beskrivas som ett produktionsnätverk. Vi är några grafiska konsulter med lång branscherfarenhet som blir bättre tillsammans. Ofta låter man en av delproducenterna som tar hand om allt – tex. tryckeriet. Teamreager kan som oberoende experter alltid se till att sätta ihop rätt mix av producenter.

I nätverket finns alla lösningar som kan tänkas behövas. Webb, tryck volym, tryck digitalt, adressering och distribution samt formgivning och textproduktion. Teamreager är ett grafiskt produktionsnätverk där vi sätter ihop vad som krävs för att din produktion skall bli högkvalitativ och kostnadseffektiv.

Läs mer på  www.teamreager.se