SKRÄDDARSYTT OCH FLEXIBELT

Periodvis skulle ni vilja vara en medarbetare extra som ansvarar för marknadsaktiviteterna men att anställa en person till 100% blir inte ekonomiskt försvarbart. Tillsammans med mig sätter vi ihop en lösning som är helt anpassade efter era behov. Låt oss träffas och diskutera hur en sådan lösning skulle kunna se ut. En dag varannan vecka, två dagar i veckan, mer tid inför kommande event och mindre tid däremellan. Ni bestämmer.

  • INSPIRATÖR - Använd mig till interna och externa marknadsmöten.
  • FLEXIBELT - Vi kan öka insatsen inför kommande event och minska när behovet minskar.
  • INPUT - Nya idéer på marknadsapproacher från tex. andra branscher. Ibland kan en diskussion kring nya infallsvinklar vara bra. Att synas på nya, andra och fler sätt. Jag kan föreslå, undersöka, budgetera och sedan få aktiviteterna genomförda.
  • EKONOMISKT - Ni får en fin kontroll och en kostnadseffektiv lösning som enkelt kan avbrytas om det inte känns meningsfullt.

GÖROMÅL / MERVÄRDEN
- Möten med underleverantörer
- Kartläggning marknad
- Tillgång till min leverantörspalett i Sverige och resten av Europa
- Upphandling
- Leveransbevakning
- Koordinering
- Förberedelser och logistik kring mässor och andra event
- Budgetering
- Internmöten av kreativ karaktär
- Produktion texter, bild och andra underlag

Vänligen
Måns Löfgren
SkyBlueMedia Sweden AB