Digital publicering

Digital publicering

   DIGITAL PUBLICERING SKY BLUE MEDIA KOMBINERAR PRINT MED ELEKTRONISKA LÖSNINGAR Nyhetsbrev i e-brevsform, blåtandskommunikation i butik eller hotellobby, PowerPoint till en föreläsning eller en hemsida som skall uppdateras.Allt oftare väljer man digitala kanaler för att nå ut med ett budskap, vilket har stora fördelar. Elektronisk kommunikation kan vara dubbelriktad, distributionskostnaden är obefintlig och budskapet … Read More