SÄLJKRAFT

Säljkraft använder ni när ni skall lansera en produkt eller kanske bryta ny, geografisk mark, då det kan det bli dyrbara tester att anställa en säljare. Sky Blue Media erbjuder punktinsatser inom sälj som kan inbegripa en utvärdering av utfallet som sedan kan användas för att basera en eventuell anställning av säljare på.

Det kan handla om att man behöver extra folk till en mässa. Det kan också bli fråga om tidsbestämd bearbetning av ett befintligt underlag för att flytta fram uppdragsgivarens positioner hos kundunderlaget. Sky Blue Media erbjuder säljkraft alla typer av temporära säljinsatser.