En tidning som går ut till alla företag inom Högsbo-Sisjö Företagsområde.
Tidningen distribueras i sex veckor inom området via tidningsställ som kontinuerligt
fylls på. Tidningen utkommer med 4 nummer per år. Ansvarig utgivare är områdets Företagarförening.
Tidningen är helt annonsfinansierad och överskottet som genereras kommer föreningen till godo.

Klicka här för att läsa tidningen.

Sky Blue Media projektleder tidningen genom den 6-8 veckors processen som innefattar:
Diskussion kring teman och innehåll mellan redaktion och Eklind Mediasales.
2-4 journalister får löpande skrivuppdrag allteftersom innehållet spikas.
Fill-in-artiklar författas bla. av Måns Löfgren
Fotograf anlitas för diverse fotograferingar.
Inkommande text- och annonsunderlag sammanställs till grafikern för att sedan gås igenom.
Korrekturer granskas. Ekonomin övervakas och sammanställs till föreningens ansvariga.
Eklind Mediasales sammanställer faktureringsunderlagen som föreningen skickar ut.

Sidor: 32-40 + 6 sidor karta i mitten
Upplaga: 7-10.000 ex.
Tryck: 4+4
Papper: 130 gloss
Bokbinderi: Klammerhäftning
Övrigt: Adressering och postadministration