projektledning

ANVÄND SKY BLUE MEDIA INNAN NI ANSTÄLLER ER NYA BYRÅKOLLEGA

Projektledning är en tjänst som riktar sig till reklambyråer som en extraresurs för exempelvis koordinering och upphandling

Vad blir omfattningen av det nya reklamkontot? Vilken belastning innebär kontot på befintlig personal? Vad blir uppdragens kontinuitet? Hur kommer de ekonomiska ramarna att se ut? Med hjälp av Sky Blue Media under en begränsad tid, kan ni analysera behoven och fatta rätt beslut. 

Kanske har ni beläggningspucklar. Vi kan exempelvis avtala tre månader, en dag i veckan, för att projektleda ett par konton och sedan analyseras belastningen för att bedöma om befintlig bemanning räcker eller om en nyrekrytering krävs.

Läs mer