MÅNS LÖFGREN

Sky Blue Media startades och drivs av Måns Löfgren. En skånsk göteborgare, född 1966 som flyttade till Göteborg 1988 från Skåne. Intressen utanför arbetet är golf, utförsåkning och träning. Vinterhalvåret ägnas åt innebandy som domare på Allsvensk nivå. 

Yrkesmässig bakgrund
Boreco AB, säljare. 1988 - 1991
Ander Printing AB, säljare, verksamhetsansvarig. 1991 - 1993
Stromia-Futurum Grafiska AB, säljare, delägare. 1994 - 2008
Som en av fyra delägare var huvudansvaret marknadsföring samt att delta i strategiska beslut inom ledningsgruppen. Utöver detta; försäljning och rådgivning kring trycksaksproduktion.
Palmeblads Tryckeri AB, säljare. 2008 - 2009
Palmeblads köptes upp av Billes 2010
Billes Tryckeri AB, säljare. 2009 - 2014
Ansvarade för och servade kunder med omsättning i storleksordningen 6-9 miljoner årligen.

Förtroendeuppdrag
Styrelseledamot, Göteborgs Innebandyförbund , 2005 –
Ansvarsområde 2005-2015: Domarverksamheten
Ansvarsområde 2015- : Marknadsfrågor
Ordförande Domarkommittén, Göteborgs Innebandyförbund, 2005 – 2015
Bemanning av kommittén, ansvar för kommitténs arbete, fortbildningar och utveckling.
Distrikts- och förbundsdomare i Innebandy, 1989-
Göteborgs Innebandyförbund, Svenska Innebandyförbundet. För närvarande Allsvensk Domare