DIGITAL PUBLICERING

SKY BLUE MEDIA KOMBINERAR PRINT MED ELEKTRONISKA LÖSNINGAR

Nyhetsbrev i e-brevsform, kommunikation via sociala medier, PowerPoint till en föreläsning eller en hemsida som skall uppdateras.

Digital kommunikation har stora fördelar när det kommer till målgruppsstyrning och utfallsanalys. Det är också viktigt att löpande se över sökmotoroptimeringen. Abonnera på löpande översyn av SEO:n hos oss. Elektronisk kommunikation kan vara dubbelriktad, distributionskostnaden är obefintlig och budskapet når oftast mottagaren i realtid. Dessutom kan den digitala kommunikationen och trycksakerna komplettera varandra för bättre effekt.

Sky Blue Media hjälper er att kombinera det digitala och det analoga.

Läs mer