DIGITAL PUBLICERING

SKY BLUE MEDIA KOMBINERAR PRINT MED ELEKTRONISKA LÖSNINGAR

Nyhetsbrev i e-brevsform, blåtandskommunikation i butik eller hotellobby, PowerPoint till en föreläsning eller en hemsida som skall uppdateras.

Allt oftare väljer man digitala kanaler för att nå ut med ett budskap, vilket har stora fördelar. Elektronisk kommunikation kan vara dubbelriktad, distributionskostnaden är obefintlig och budskapet når oftast mottagaren i realtid. Dessutom kan den digitala kommunikationen och trycksakerna komplettera varandra för bättre effekt.

Sky Blue Media hjälper er att kombinera det digitala och det analoga.

Läs mer