AFFÄRSUTVECKLING

Företag och verksamheter kommer ibland in i faser där det kan dyka upp en känsla av att man skulle vilja titta över sin affär utan att för den sakens skull, vända upp och ner på allting.

Kan vi hitta nya målgrupper? Kan vi utveckla de vi har? Hur har vi gjort historiskt? Vi gör en enklare genomgång och ställer oss lite frågor. Jag tittar på verksamheten med ”utifrån-och-in-ögon” ihop med er så att vi kan skapa en plan på vad och hur vi vill göra. Därefter gör vi en tidsplanering. Jag kan också delta i själva genomförandet.

Nuläge och historik
Tillsammans går vi igenom hur ni arbetar idag och tittar även bakåt på historik. Vilka är era målgrupper? Finns det flera affärsområden? Hur är företaget organiserat? Vi kartlägger nuläget. Vilka är USP:arna historiskt och vilka är USP:arna för eventuella, nya målgrupper. Sedan tittar vi på om det går att hitta varianter på detta. Område för område. Vi skapar en mall av informationen där vi samlar den schematiskt för att få en överblick.

Sky Blue Medias roll
Sky Blue Media bidrar med diskussioner i ett utifrån- och in-perspektiv leder och dokumenterar i workshop-form och arbetsmöten. Vi har diskussioner kring hur en eller flera modeller skall kunna utformas så att de uppfyller målgruppernas behov och hur det i sin tur skall kunna generera större volymer. SkyBlueMedia kan sedan vid behov, genomföra delar av projektet.

Slutligen så utvärderar vi. Det behöver inte vara svårare än så.

Vill du veta mer? Maila till mans@skybluemedia.se