EN BRA START GER ETT BRA SLUTRESULTAT

Det krävs erfarenhet av att skapa original för olika produktionssätt, från broschyrer till stora fasadvepor, så det blir bra och rätt för den fortsatta processen. Ni kanske har en skiss eller en idé som ni vill få förverkligad. Kanske behöver ni illustrationer, förpackningsdesign, bildretusch eller bara justera befintliga original för en ny produktion. 

Ibland är det fråga om tyngre produktioner av större kataloger och årsredovisningar. Med utgångspunkt från er grafiska profil produceras original som anpassas för den produktionsmetod vi kommer att tillämpa. Behöver ni fotostudio för produktbilder och rationell bearbetning av mycket bilder så kopplar vi in den resursen. Beroende på vilka resurser ni förfogar över internt eller ihop med er reklambyrå, blir Sky Blue Media länken mot de olika produktionssätten som tar vid där det behövs. Strax före maskinerna – eller ännu tidigare.