Stilindikatorn

1,250.00 kr

Stilindikatorn är ett verktyg som tar reda på vilka områden du behöver arbeta med i ditt ledarskap och i livet samt hur du behöver anpassa ledarskapet till individerna du leder och deras stiltyper. 

PSI är ett vetenskapligt utarbetat, självinstruerande utvecklings- och kommunikationsinstrument, som kan hjälpa dig att bättre förstå din grundläggande personliga stil. PSI kan också hjälpa dig att förstå och acceptera andra människor. PSI hjälper dig att fastställa dina reaktioner i samband med stress och ger dig kunskap om hur du kan kompensera eventuella svagheter. Du får kunskap om mänskligt beteende som du kan använda för att skapa harmoni i relation med andra. 

Kategori: