Coachpaket Premium

4,850.00 kr

Varför skall du coachas?

Att döma lagidrott innebär oftast att du får ett antal hygienfaktorverktyg via domarkurser och liknande för att lösa uppgiften. Vill du bli toppdomare behöver du driva din egen utvecklingsprocess med några fler pusselbitar. De här coachpaketen är sådana pusselbitar och komplement till boken.

Ni går igenom en målstyrd process med ledarskapet i fokus som kommer att göra dig till en bättre domare och här får du hjälp att utveckla ditt ledarskap genom att formulera strategier och mål samt skapa struktur på dina tankar. 

Du får precisera dina idéer samt generera nya perspektiv för att få ökad insikt kring egna beteenden och styrkor. Coachpaketen blir verktygen för din framgång.

Hur går det till?
I Coachingen jobbar du i ett partnerskap tillsammans med en coach som är professionell coach. Vi kommer att jobba från nuläge och framåt, målorienterat med ditt ledarskap och din situation i fokus. Arbetet bygger på en lösningsfokuserad samtalsteknik som innefattar beprövade verktyg och kraftfulla frågor med tydligt syfte, kombinerat med väl avvägd feedback.

  • Ni stämmer av nuläget och vad som hänt sen sist.
  • Sedan följer en inledning kring dagens samtalsämne.
  • Fördjupande frågor/verktyg eller övningar.
  • En avslutning med summering och åtagande för den som coachas.

Vi inleder alltid med ett första kostnadsfritt online- eller telefonsamtal där vi går igenom förutsättningarna och säkerställer att tillit finns. Under det samtalet sätter vi upp ett övergripande mål för coachningen och ramar in samarbetet.

Kristofer Boström
ICF-Certifierad Coach (ACC) & mental tränare
Boost individ- och verksamhetsutveckling

Kategori: