ÄR DET TRYCKTA MEDIET DÖTT SOM FÖRETEELSE?

Knappast – men det är i kraftig förändring sedan ett par år. Det får också en annan roll i budskapsflödet och börjar allt mer att interagera med den elektroniska kommunikationen och all annan kommunikation i mediemixen. Radio, TV, FaceBook, Instagram, Dagspress etc. 

Grafisk produktion är Sky Blue Medias huvudaffärsområde med 26 års branscherfarenhet. Var producerar man respektive trycksak lämpligast sett till kvalitet, kostnadsbild, miljöaspekter, typ av tryck? Skall det produceras digitalt eller konventionellt?

Sky Blue Media levererar all print. Det kan handla om inbjudningar, diplom, namnskyltar, visitkort men också om produktioner för ren exponering såsom folier, vepor, mässexpo-material, roll-ups, skärmväggar, skyltar, ljudabsorbenter etc.

Sky Blue Media har ett väl utvecklat kontaktnät bland grafiska producenter kan därför kombinera olika tekniker och kombinera dem. Sedan beslutar vi vilken teknik och därmed producent som är mest lämpad för respektive produktion. Sky Blue Media bistår med kunskaper och erfarenhet. Såväl digital- som inom offsetproduktion leveras efter behov. Storformat för både och utomhusexponering. Tryckta budskap på alla material, helt enkelt.

Exempel på tryckproduktion: Accidenstrycksaker (visitkort, brevpapper, kuvert), broschyrer, foldrar, böcker, tidningar, vepor, roll-ups, skyltar affischer.

Andra produkter: Produkter för att exponera företagets varumärke som butikspåsar eller vimplar samt profilkläder och presentreklam.

Sky Blue Media tillhandahåller även original och IT-lösningar kopplat till grafisk produktion. Endera skissar du bara fram hur du vill ha det så genomför vi den tekniska produktionen. Ibland finns ett repetitivt beställningsmönster. Då kan en IT-lösning vara aktuell. Särskilt om beställarna sitter utspritt geografiskt.