Progressus Ledarskap arbetar med organisationsutveckling genom att utveckla team och eller ledare. Förändring & utveckling är en utmaning för de flesta och sedan 2014 har Progressus Ledarskap hjälpt företag – små som stora, att utveckla ledarskapet.

Det görs genom olika program som adepterna går igenom tillsammans med Tomas Jacobsson. Programmen är fyra till antalet och till det kommer JobMatch – ett verktyg som bland annat används för att just matcha en arbetssökandes profil mot en roll på företaget. Det är helt enkelt ett verktyg för att underlätta rekrytering. Det kan också användas för att ta reda på vilka utvecklingsområden individen har. Efter det kan rätt program väljas.

Case

Progressus Ledarskaps utbildningsprogram finns presenterade i snygga, analoga presentationsblad i A4-format. Dessa är inplastade och förklarar respektive program på ett snyggt och exklusivt sätt. Progressus Ledarskap hade dessutom en hemsida som beskrev verksamheten övergripligt. Vi ville tydliggöra företagets erbjudande genom att strukturera programmen under en flik. Vi skapade också en flik för referenscasen, uppdrag som genomförts. Företaget presenterar också löpande intressanta rön och artiklar inom de områden som programmen spänner över och dessa fick också en egen plats på hemsidan. JobMatch är ganska central och startar många program – så den fick en egen flik. Till sist sattes en blogg upp som visar en adepts resa genom ett program.

Du kan besöka sidan här: https://www.progressusledarskap.se/