Göteborgs Innebandyförbund ansvarar för seriespelet av innebandyn i Göteborg.
Spelscheman, regelärenden, domartillsättning, utbildningar och allmän utveckling inom Göteborgsdistriktet
är områden som tillhör det löpande arbetet.

Verksamheten är organiserad genom en Styrelse och dess underkommittéer som bemannas av förtroendevalda.
Operativt sköts det mesta via förbundets kansli med fyra-fem anställda på Engelbrektsgatan i Göteborg.

Under maj månad 2016 genomfördes en marknadsundersökning bland föreningar, spelare, ledare, domare och andra intressenter.

Syftet var att få fram ett underlag som berättar i vilken riktning förbundets ”kunder” vill att verksamheten tar i olika frågor.
Underlaget blir ett vägledande dokument för utvecklingsarbetet inom Göteborgs Innebandyförbund de kommande åren.