PROJEKTBESKRIVNING:
Broschyr och kuvert trycktes upp i sina upplagor.
GWO tillhandahåller adresser på fil.
Programmen kuverteras i sina kuvert som sedan adresseras från filen.
Försändelserna lämnas till distribution.

Kolla mer om GWO på:

http://www.gwo.se

Kuvert:

Upplaga: 4500 ex.
Format: C5FH
Tryck: 4+0

Generalprogram:
Upplaga: 9000 ex
Format: 130×210 mm.
Omfång, Inlaga: 44 sidor
Omfång, Omslag: 4 sidor
Färger: 4+4-färger, CMYK
Papper: Inlaga 120 g. Obestruket papper
Papper: Omslag 200 g. Obestruket papper
Efterarbete: Skärning, Falsning, Häftning