EVENT

Ett Event blir ett djupare och mer personligt möte, vilket blir allt viktigare i vår lättfotade reklamvärld. I butiker, på mässor eller annan miljö skapas framgångsrika aktiviteter som en kickoff, konferens, mingel, teambuilding, temafest, kundträff, ett frukostmöte, lunchmingel eller en lansering.

Det blir också enklare att hålla ihop företagsprofilen som övergripande ansvarig. Den här typen av evenemang belastar ofta en eller ett par anställda med fulla agendor. Det skall bjudas in och styras upp, budgeteras och fattas beslut i en mängd frågor. Sky Blue Media levererar beslutsunderlagen samt står för genomförande och uppföljning.

Vi tillhandahåller helhetslösningar med ett övergripande ansvar från tema, aktiviteter och artist- eller talarbokning, hotell, transporter och middagar och skapar ett event som sätter avtryck. Ett event genererar garanterat ökade aktiviteter bland befintliga och för all del blivande kunder.

Presentreklam och profilkläder
Presentreklam är mycket mer än en festlig gåva. Vad är målet med gåvan som skall lyfta ert varumärke? Idag kan ert varumärke appliceras på i princip vad som helst. Det kan vara pennor, muggar eller USB-minnen med ditt företagsnamn. På samma sätt som presentreklamen skall visa vad företaget står för, skall även profilkläderna göra det. Skall presentreklamen och profilkläderna användas i samband med ett event? Är det en varaktig profilering eller en kortvarig förstärkning av ett affärsområde. Oavsett vad ni vill uppnå så skall vi hitta er lösning som förmedlar era medarbetares signaler sås om ni vill.

Sky Blue Media samarbetar med olika aktörer inom dessa områden och skapar den övergripande kontrollen på er profil.