Grossist En arbetar mot 350 återförsäljare. Under året trycks inspirationsbroschyrer och det görs andra marknadsaktiviteter som innebär produktion, distribution och logistik. Vid tre tillfällen per år ställer dessutom företaget ut på mässor.

Arbete: Jag sköter all denna produktion för Grossist En vilket innebär fullt fokus på aktiviteterna utan att det belastar befintlig personal. Projektledning, budget, avrapportering, uppföljning, åtgärdslistor och upphandling.   

Engagemang: Uppdraget är löpande 8 timmar per vecka. 

< Tillbaka