CSR

Företags samhällsansvar, CSR, är en förkortning av det engelska Corporate Social Responsibility. Hur påverkar företaget samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Kraften att starta bolaget kom ur ett jobbigt 2014 och de områden som Sky Blue Media fokuserar på kommer delvis att präglas av det. Det spänner över glädje, sorg och framtid. Sky Blue Media kommer att avsätta delar av vinsten mot Bris och Cancerfonden.

Cancerfonden
I maj 2014 visade tester att min mamma hade cancer i hela kroppen. I augusti samma år gick hon bort som följd av detta. Hela 2014 har präglats av nyhetsbulletiner och besked från bekantskapskrets, om hur olika människor måste kämpa mot denna helvetessjukdom och i vissa fall ge upp. Sky Blue Media skall bidra till läkarnas och forskarnas arbete med att lösa cancergåtan.

Bris
Få saker är så upprörande som att barn far illa. Jag står inte ut med vetskapen om att barn skall behöva fara illa psykiskt eller fysiskt eller på något sätt för den delen. Alla barn har rätt till en dräglig uppväxt. Sky Blue Media skall bidra till BRIS arbete med frågan.

Malmö FF
Malmö FF är en gedigen förening som fostrar barn och ungdomar genom fotbollen på en stabil värdegrund. Malmö FF erbjuder underhållning att fly vardagen till. Sky Blue Media arbetar för att i en framtid kunna bidra till MFF:s utveckling.

Måns Löfgren
Grundare Sky Blue Media