Versionen av boken innan denna av Stål & Värmebehandling trycktes 1985. Eftersom väsentliga framsteg gjorts inom området så
trycktes en reviderad version för att täcka in vad som härefter skett. Boken används både som handbok och
i utbildningssammanhang.
http://www.swerea.se/ivf

Upplaga: 2000 ex.
Produkt: Bok
Färger: 4+4-färger, CMYK
Papper: 80 gr High Speed Matt
Omslag: Mattlaminerat
Bokbinderi: Linnetrådsbundet hårdband
Underlag: Högupplöst tryckanpassad PDF fil.