I december 2018 startade jag bloggen Papermess. Just namnet Paper Mess är ett försök till ordlek för att slå ett slag för pappersmeddelandet men samtidigt på allra ödmjukaste sätt förhålla sig till att papper i stora mängder kan bli en röra. Alltså Paper Message och Paper mess. PaperMess alltså.

Tanken med PaperMess är att lyfta fram goda exempel på när reklamfolk och andra lyckats tillvarata kraften i det analoga och helst ihop med det digitala, åstadkomma underverk – eller i alla fall goda resultat.

Rätt använd är den digitala kommunikationen oslagbar. Vad jag vill med bloggen är att hitta en rimligare syn på rådgivningen kring detta och det faktum att fysisk och digital reklam mår bäst av att hjälpas åt.

PaperMess uppdateras vanligtvis med ett nytt inlägg varje fredag och stapla argument på hög. Dessa uppdateringar kommer inte att vara av kommersiell karaktär utan på ett lekfullt sätt berätta om undersökningar och goda exempel från vardagen. Nu har bloggen stått på paus hösten 2020, under det att jag har studerat Affärsutveckling.

Bloggen är ett exempel på produktion av texter som SkyBlueMedia hjälper uppdragsgivare med som inte hinner skriva själva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *