Med MMD Consulting AB

Bakgrund
MMD Tools AB är ett företag som har utvecklat en spelmodell som används i olika typer av grupper som ett verktyg för att skapa naturlig och direkt feedback. Spelen finns exempelvis för styrelser, säljare eller ledare – sju olika. Tillsammans med olika organisationer har även spel skräddarsytts för specifika verksamheter. Spelet används av konsulterna och spelskaparna själva i deras arbete och spelen kan även köpas i en webbshop. För att skapa en bättre ekonomi så att styckpriset kan hållas nere, är man beroende av volym. Volymen som fram till 2019 gick ut från webbshopen behövde ökas samtidigt som spelskaparna ville nå ut till en bredare publik.

Ny affärsmodell
För att kunna skala upp det hela så resonerade vi oss fram till en justerad affärsmodell. Vi gick igenom område för område och skapade templates där vi samlade USP:ar, målgruppsanalyser och en listning av behov, krav, önskemål. Utifrån det identifierade vi ett antal olika strategier, mot olika målgrupper och med en underliggande volymstrategi.

SkyBlueMedias roll
Utöver rådgivning kring själva spelproduktionen och sammansättning av olika underleverantörer så har SkyBlueMedia bidragit i diskussioner i ett utifrån- och in-perspektiv under ett antal workshops och arbetsmöten. Vi har diskuterat olika tankar kring hur modeller skall kunna utformas så att de uppfyller olika behov, krav eller önskemål och hur det i sin tur skall kunna generera större volymer.
Spelutvecklarna har som konsulter fulla agendor ute hos uppdragsgivare, så SkyBlueMedia har också agerat genomförare av projektdelarna.

Spel-för-spel
För att driva trafik producerade SkyBlueMedia 12 kortvideos som publicerades på LinkedIn, Facebook och Instagram under två månader. Under tiden studerades och dokumenterades statistik via Google Analytics och på plattformarna för att se hur publiceringarna påverkade besöken i webbshopen och på hemsidan.

Från teori till verkstad
Vi har bland annat fokuserat på organisationers identifierade förbättringsområden. Exempelvis kände Västsvenska Innebandyförbundet ett behov av att arbeta mer aktivt med sina sju värdegrunder ute i föreningarna. Dessa utarbetades 2015 och 2017 började vi utveckla Innebandyns Värdegrundspel tillsammans med dem. Verktyget lanserades i november 2019 på Stenungsbaden där 170 personer samtidigt testade spelet. Det var föreningsfolk och domare.